สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
12 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 14-18 ม.ค. 62 ทีม1
13 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 4-8 ก.พ. 62 ทีม2
14 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวนคีรีขันธ์ 11-15 ก.พ. 62 ทีม1
15 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 25-27 ก.พ. 62 ทีม1
16 โรงพยาบาลท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี 25-27 ก.พ. 62 ทีม2
17 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 27ก.พ.-1มี.ค.62 ทีม1
18 โรงพยาบาลศุกร์ศิริ ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 27ก.พ.-1มี.ค.62 ทีม2
19 โรงพยาบาลปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 11-12 มี.ค. 62 ทีม1
20 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 11-13 มี.ค. 62 ทีม2
21 โรงพยาบาลเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี 13-15 มี.ค. 62 ทีม1
22 โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี 14-15 มี.ค. 62 ทีม2
23 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 25-29 มี.ค. 62  
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน 9-10 เม.ย. 62  
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงแสน 18-19 เม.ย. 62  
26 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 22-26 เม.ย. 62 ทีม2
27 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี 29เม.ย.-1พ.ค.62 ทีม1
28 โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1-3 พ.ค. 62 ทีม1
29 โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 6-8 พ.ค. 62 ทีม2
30 โรงพยาบาลด่านมะขาม จ.กาญจนบุรี 8-10 พ.ค. 62 ทีม2

:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::