ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง


แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
1 โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 30ก.ย.-4ต.ค.62  
2 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 7 - 11 ต.ค. 62  
3 ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.ราชบุรี 30 - 31 ต.ค. 62  
4 โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชบุรี 11 - 12 พ.ย. 62  
5 โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี 13 - 14 พ.ย. 62  
6 โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 18 - 22 พ.ย. 62  
7 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 25 - 29 พ.ย. 62  
8 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี 3 - 4 ธ.ค. 62  
9 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี 11 - 12 ธ.ค. 62  
10 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 16 - 20 ธ.ค. 62  
11 โรงพยาบาลส่วนตำบลติดดาว จ.เพชรบุรี 23 - 25 ธ.ค. 62  
12 โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 8 - 10 ม.ค. 63  
13 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 13 - 17 ม.ค. 63  
14 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 20 - 24 ม.ค. 63  
15 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 27 - 31 ม.ค. 63  
       
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2563
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
1 โรงพยาบาลทางผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 4 - 5 พ.ย.62 M2
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 6 พ.ย.62 F2
3 โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี 7 - 8 พ.ย.62 F2
4 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 11 - 12 พ.ย.62 F3
5 โรงพยาบาลท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี 13 พ.ย.62 F2
6 โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 14 - 15 พ.ย.62 F2
7 โรงพยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี 18 - 19 พ.ย.62 F2
8 โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 - 21 พ.ย.62 F1
9 รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 22 พ.ย.62 F2
10 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 27 - 29 พ.ย.62 M1
11 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 2 - 4 ธ.ค.62 M2
12 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 11 - 13 ธ.ค.62 S
13 โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 16 -14 ธ.ค.62 F2
14 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 18 ธ.ค. 62 F2
15 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 19 - 20 ธ.ค.62 F2
16 โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี 23 - 25 ธ.ค.62 M1

แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::