ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
51 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 30ก.ค.-2ส.ค.62 ทีม1
52 โรงพยาบาลเขาย้อย จ.เพชรบุรี 5-7 ส.ค. 62 ทีม1
53 โรงพยาบาลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี 5-7 ส.ค. 62 ทีม2
54 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี 8-9 ส.ค. 62 ทีม1
55 โรงพยาบาลบ้านคา จ.ราชบุรี 8-9 ส.ค. 62 ทีม2
56 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จ.นครปฐม 14-16 ส.ค. 62  
57 โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม 19-21 ส.ค. 62 ทีม1
58 โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบขีรีขันธ์ 19-21 ส.ค. 62 ทีม2
59 โรงพยาบาลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 21-23 ส.ค. 62 ทีม1
60 โรงพยาบาลบางสะพานน้อยจ.ประจวบขีรีขันธ์ 21-23 ส.ค. 62 ทีม2

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::