สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง


ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
23 โรงพยาบาลบางแพ จ.ราชบุรี 4-5 เม.ย. 62 ทีม1
24 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 22-26 เม.ย. 62 ทีม2
25 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี 29เม.ย.-1พ.ค.62 ทีม1
26 โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1-3 พ.ค. 62 ทีม1
27 โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 7-8 พ.ค.62 ทีม1
28 โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 14-15 พ.ค. 62 ทีม2
29 โรงพยาบาลด่านมะขาม จ.กาญจนบุรี 16-17 พ.ค. 62 ทีม2
30 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี 21-23 พ.ค. 62 ทีม1
31 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี 27-29 พ.ค. 62 ทีม2
32 โรงพยาบาลสังขละ จ.กาญจนบุรี 29-31 พ.ค. 62 ทีม2
33 โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3-5 มิ.ย. 62 ทีม1
34 โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 5-7 มิ.ย. 62 ทีม1
35 โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 10-12 มิ.ย. 62 ทีม2
36 โรงพยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี 12-14 มิ.ย. 62 ทีม2
37 โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม 17-19 มิ.ย. 62 ทีม1
38 โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม 20-21 มิ.ย. 62 ทีม1
39 โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม 24-26 มิ.ย. 62 ทีม2
40 โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม 26-28 มิ.ย. 62 ทีม2


:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::