"พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
"

 
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
35 โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 10-12 มิ.ย. 62 ทีม2
36 โรงพยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี 12-14 มิ.ย. 62 ทีม2
37 โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม 17-19 มิ.ย. 62 ทีม1
38 โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม 20-21 มิ.ย. 62 ทีม1
39 โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม 24-26 มิ.ย. 62 ทีม2
40 โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม 26-28 มิ.ย. 62 ทีม2
41 โรงพยาบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 1-5 ก.ค. 62 ทีม1
42 โรงพยาบาลห้วยพลู จ.นครปฐม 8-10 ก.ค. 62 ทีม1
43 โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม 8-10 ก.ค. 62 ทีม2
44 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม 11-12 ก.ค. 62 ทีม1
45 โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม 11-12 ก.ค. 62 ทีม2
46 โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 15/18-19ก.ค.62 ทีม2
47 โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี 22-24 ก.ค. 62 ทีม1
48 โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี 22-24 ก.ค. 62 ทีม2
49 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 25-26 ก.ค. 62 ทีม1
50 โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี 25-26 ก.ค. 62 ทีม2
51 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 30ก.ค.-2ส.ค.62 ทีม1
52 โรงพยาบาลเขาย้อย จ.เพชรบุรี 5-7 ส.ค. 62 ทีม1สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::