การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเดือนธันวาคม 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จัดอบรมโครงการส่งเสริม พัฒนารับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโล่รางวัล
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับโครงการอบรมฯ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับถ่ายเอกสารของโครงการอบรมฯ
ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเฉพาะเจาะจงประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2561
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก 10 กล่อง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์(ELECT1.1)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์(60-003)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการ